Ons dienste sluit die volgende in: Staaldakke in chromadek en in gegalvaniseerde plate, geute, staal strukture, met I balke, boogdakke, industriele strukture soos fabrieke, eksklusiewe ontwerpte gazebos. Algemene spesifikasies   1. Sleg

Our Services include: Steel carports in chromadek and galvanized, gutters, steel structures with I-beams and/or universal beams, dome roofs, industrial structures like warehouses, exclusive designed roofs and gazebos.  General specifications

LPM  Steel is the leader in the steel roofing  industry. The company  specialises in carports, large industrial steel structures steel roofs, chromodek, gutters, l-beams, universal beams, lip channels, sheeting, dome roofs, wareho

LPM Staal dakke is die leiers in die staalafdak bedryf. Ons spesialiseer in afdakke vir parkeerareas, groot industrièle staalstrukture, geute, chromadek, I-balke, universele balke, boogdakke, plaatstaal, gazebo staaldakke, ontspannings ar

LIGHT WEIGHT STEEL SOLUTION